Menú

Preguntas frecuentes

Cales son os posibles métodos de pago?
Realizouse a miña compra con éxito?
Non recibín as miñas entradas
Como podo acceder á miña compra?
Onde podo imprimir as miñas entradas?
Teño problemas para mercar a miña entrada
Problemas coa miña tarxeta
Podo cancelar ou cambiar as miñas entradas?
Teño un código promocional. Como podo aplicalo?
O evento dispón de descontos?
Política de acceso para menores
Quero adquirir entradas de mobilidade reducida
Que significa entradas non dispoñibles?
Podo solicitar factura pola compra da entrada?
Tratamento dos meus datos persoais
En caso de dúbida, con quen podo contactar?

CONTACTA

QUE QUERES CONSULTARNOS?