Sala Marilyn Monroe: O lobo detrás da porta de Fernando Coimbra
cinema

Sala Marilyn Monroe: O lobo detrás da porta de Fernando Coimbra

Forum Metropolitano A Coruña

desde* 1,50 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Sala Marilyn Monroe: O lobo detrás da porta de Fernando Coimbra A Coruña .

Título orixinal: O lobo detrás da porta
Dirección: Fernando Coimbra
Intérpretes: Leandra Leal, Milhem Cortaz
Brasil - 2013 Duración: 1 h 40 min
Proxección en BR - VOSE

Sinopse: Unha nena é secuestrada. Na comisaría, Sylvia e Bernardo, os pais, e Rosa, a principal sospeitosa e amante de Bernardo, dan testemuños contraditorios. Rosa e Bernardo coñecéronse nun tren de cercanías en Río de Xaneiro. Convertéronse en amantes. Obsesionada, Rosa comeza unha amizade secreta con Sylvia, sen que ela coñeza a súa relación co seu marido. Sylvia, cansa da súa rutina de ama de casa, ve na súa amizade con Rosa un aliciente que a fai superar o aburrimento. Este lume reavivado en Sylvia reaviva a súa paixón por Bernardo.

 • Non poderán acceder ao evento aquelas persoas con síntomas compatibles co COVID-19, as diagnosticadas de enfermidade e que non finalizasen o período de illamento ou as persoas que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter mantido contacto estreito con alguén. con síntomas ou diagnóstico de COVID-19.
 • Evitaranse aglomeracións tanto no exterior como no interior do recinto, accedendo de forma ordenada, mantendo a distancia mínima de seguridade de metro e medio.
 • En todo momento, tanto na espera, como no acceso e na permanencia no interior do local, seguiranse as indicacións do persoal debendo facer o seguinte:
  • Usar máscara de xeito obrigatorio
  • Presta atención e cumpre coa información da sinalización e dos responsables da seguridade.
  • Prestar atención e respectar os sinais de distancias de seguridade, indicacións de tráfico, localización, tempo de espera, etc.
  • Aplicación de solución hidroalcohólica nas mans ao entrar e saír do local e baños.
 • Todos os que accedan ao recinto onde terá lugar a proxección deberán facelo con entrada
 • Unha vez iniciada a proxección non se permitirá o acceso á sala
RECOMENDASE:
Limitar o uso dos baños na medida do posible.
Actuar con responsabilidade.

Mercar entradas Sala Marilyn Monroe: O lobo detrás da porta de Fernando Coimbra A Coruña .