¿Cómo funciona Ataquilla.com?

1

Selecciona o evento.

A través de Ataquilla.com atoparás a máis diversa oferta de lecer, abarcando as máis amplas artes escénicas e musicais (danza, lírica, música clásica, musicais etc). Ataquilla.com permíteche a posibilidade de consultares os eventos dispoñibles 24 horas ao día 365 días ao ano, de forma rápida, sinxela e segura. Podes atopar o espectáculo a través de diferentes fórmulas, empregando o buscador ou a través do menú situado na zona superior da páxina.

2

Selecciona as entradas.

Unha vez seleccionado o evento, escolle o día e a hora da función e poderás elixir o número e a localización das túas localidades. Realiza a túa selección no plano de localidades que se despregará ao efecto. Poderás optar pola selección automática (o sistema asignarache as mellores localidades dispoñibles) ou a selección manual (ti escolles persoalmente as localidades que desexas adquirir).

3

Pagamento das entradas.

Unha vez elixidas as localidades, preme MERCAR e accederás á pantalla de pagamento. Na parte superior aparecerán os datos detallados da compra que vas realizar. Verifica que os datos son correctos, xa que unha vez confirmada a operación non se admiten cambios nin devolucións. As localidades seleccionadas poderanse pagar con calquera tarxeta de crédito: Euro6000, Visa, Mastercard ou 4B de calquera entidade financeira. Tamén poderás realizar o pagamento a través de Paypal de modo rápido e seguro coa túa conta PayPal, sen compartir información financeira con Ataquilla.com.

O PAGO CON TARXETA OU CON PAYPAL A TRAVÉS DE ATAQUILLA.com É ABSOLUTAMENTE SEGURO.

Para aceptares a proposta pulsa CONTINUAR e procederase a realizar o cargo das localidades escollidas.

Unha vez realizada a compra, chegará ao correo electrónico do comprador unha notificación de confirmación da compra, en que se indicará o espectáculo e as localidades adquiridas, así coma o número de referencia que servirá como xustificante da operación realizada.

De pagar con PayPal, chegará ao correo asociado á conta PayPal o recibo da operación cun número de referencia que servirá como xustificante de compra, e ao correo do comprador unha notificación de confirmación da compra na que se indicará o espectáculo e as localidades adquiridas.

4

Recolle a túa entrada.

 • No recinto do espectáculo ou en establecementos autorizados:
  • No despacho de billetes do recinto onde se desenvolva a actividade ou nos establecementos autorizados, presentando a referencia da compra ou a tarxeta coa que efectuou a compra ou o DNI para acreditar a titularidade da mesma. En calquera caso, o recinto resérvase o dereito de solicitar documento acreditativo para identificar a titularidade da compra así como no caso de adquisición de entradas bonificadas de documento que acredite dita condición.Para que outra persoa distinta ao titular da tarxeta poida recoller as entradas debe presentar a seguinte documentación (tanto en despacho de billetes como en establecementos autorizados):- A referencia da compra de Ataquilla.com. -Fotocopia do DNI da persoa que recolle as entradas.-Unha autorización escrita asinada polo titular da tarxeta de compra, xunto cunha fotocopia do DNI do titular.
   Se as entradas foron adquiridas mediante o pago a través de Paypal, terás que presentar o correo electrónico de confirmación de compra enviado por Ataquilla.com.
 • Se as entradas foron adquiridas mediante o pago a través de Paypal, terás que presentar o correo electrónico de confirmación de compra enviado por Ataquilla.com.
 • Print@Home

  Imprime as entradas desde o teu ordenador no momento de realizares a compra. Este servizo só está dispoñible naqueles eventos que indiquen PRINT@HOME na pantalla da compra. Isto é todo o que tes de saber sobre o sistema:

  Nota: Este servizo está dispoñible só naqueles eventos que indiquen PRINT@HOME no momento da compra.

  Información paso a paso:

  • Imprime os billetes desde a pantalla que mostra o resumo da compra. Poderás descargar o PDF para imprimires cando queiras as entradas. Tamén poderás comprobar as entradas pendentes de impresión desde aquí: Consulta de operación
  • As entradas deben estar impresas nunha resolución normal e en formato DIN A4. Non é necesaria a impresión a cor.
  • Cando esteas no recinto do espectáculo, diríxete á entrada para validar os teus billetes.
  • Só se considerará válida a primeira entrada presentada, aínda que se impriman varias copias desta. En ningún caso se permitirá entrar a quen entregue outra copia posterior da mesma entrada. Así pois, a organización resérvase o dereito de solicitar a acreditación necesaria.

  Xa tes as súas entradas! Unha vez realizada a compra, poderás imprimir un código de operación que che servirá como xustificante da operación realizada.

  Xa podes gozar do espectáculo!

  5

  Devolución ou anulación de entradas

  Asegúrate de que as localidades seleccionadas son as correctas. Para evitar confusións, o sistema solicitarache confirmación dos datos achegados antes de efectuares a compra. Ten en conta que, salvo incidencias técnicas, ningunha compra feita a través de Ataquilla.com se pode anular. Co servizo de venda Ataquilla.com preténdese facilitar tanto a promotores como ao público a adquisición das entradas, mais en ningún momento a Fundación Galicia Obra Social é a entidade vendedora. Por este motivo, a Fundación Galicia Obra Social non asume as obrigas nin responsabilidades que competen á Organización.

  6

  Condicions de Uso

  A adquisición desta entrada significa a aceptación das condicións seguintes:

  1. El organizador no garantiza la autenticidad de las entradas no adquiridas en los puntos de venta oficiales, por lo que en este caso declina toda responsabilidad y no se permite el acceso al recinto a todo portador de una entrada enmendada, rota o con indicios de falsificación.
  2. Non se admiten cambios nin devolucións.
  3. Se requiere puntualidad. No se garantiza el acceso al espectáculo una vez iniciado el mismo.
  4. Ao entrar ao recinto, o público pode estar suxeito a un rexistro segundo a lei, non permitindo a entrada de obxectos que poidan ser considerados perigosos polo organizador ou estean prohibidos pola normativa vixente.
  5. Resérvase o dereito de admisión.
  6. Nos espectáculos teatrais e musicais quedan reservados todos os dereitos de imaxe e propiedade intelectual do espectáculo, non podendo o portador da entrada introducir cámaras fotográficas, de vídeo ou gravadoras, nin filmar ou gravar o mesmo sen autorización escrita do organizador. Para o resto dos espectáculos actuarase conforme aos acordos e a lexislación vixente en cada caso.
  7. Rógase desconectar calquera tipo de aparello electrónico e silenciar as alarmas dos reloxos e os teléfonos móbiles.
  8. A Fundación Galicia Obra Social, como entidade emisora desta entrada, non asume as obrigas e responsabilidades que competen ao organizador. No caso de suspensión ou cancelación do acto, a devolución do importe quedará supeditada ao previo abono do promotor á Fundación Galicia Obra Social das cantidades precisas a este efecto.
  7

  Servizo de Consultas e Incidencias.

  Existe un Servicio de Atención al Público para todo tipo de consultas e incidencias relacionadas con el servicio de venta de entradas en el 986 110 500
  Correo Electrónico: [email protected]

  Gastos de xestión, bonificacións e descontos.

  Fundación Galicia Obra Social aplicará os seguintes gastos de xestión por entrada vendida:
  4 % sobre o importe da entrada cos seguintes mínimos:
  Con carácter xeral,

  • Compra a través de www.ataquilla.com: 1,60 €.

  Ditos gastos de xestión poden estar suxeitos a cambios en función dos acordos establecidos cos organizadores ou promotores dos eventos.

  A que destinamos en Ataquilla.com estes gastos de xestión? Ataquilla.com somos o servizo de venda de entradas da Fundación Galicia Obra Social. Ademais de pór á túa disposición a máis diversa oferta de lecer, coa túa compra estás a contribuír activamente no desenvolvemento dos programas educativos, sociais e culturais desta entidade.

  Ataquilla.com

  Leva as túas entradas no móbil
  Infórmate