Somos criminais  3
humor

Somos criminais 3

Teatro Colón A Coruña

desde* 10,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Somos criminais 3 A Coruña .

Somos criminais no sentido menos criminal da palabra? Temos unha maneira propia de ser e de estar? Somos diferentes, somos parecidos ou somos iguais aos demais? Son certos os tópicos que hai sobre nós? É verdade que respondemos ás preguntas con preguntas? Non se sabe se subimos ou se baixamos?

Din que as segundas partes nunca foron boas, por iso pasamos directamente á terceira.

En Somos Criminais III, Carlos Blanco e Xosé Touriñán, analizan Galicia e os seus habitantes para saber como somos e para saber por que somos como somos.

Mercar entradas Somos criminais 3 A Coruña .