Silvia Perez Cruz & Farsa Circus Band
outras-musicas

Silvia Perez Cruz & Farsa Circus Band

Palacio de la Ópera A Coruña

28 maio 2022 - 21 h.

desde* 20,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Silvia Perez Cruz & Farsa Circus Band A Coruña .

APERTURA PORTAS: 20 h.

Os menores de idade que teñan entre 0 e 15 anos, ambos inclusive, poderán acceder ao concerto pagando a entrada correspondente, cumprimentando a autorización específica, que poden descargar AQUÍ, e que se entregará nos accesos ao recinto xunto con fotocopia do DNI/Pasaporte ou libro de familia de todas as persoas que están refrexadas na mesma. Ditos menores deberán ir acompañados polo seu pai, nai, titor legal ou persoa autorizada para custodiar ao menor ou menores. Os menores de idade de 16 e 17 anos han de adquirir a súa entrada correspondente e poderán acceder ao recinto sen necesidade de ir acompañados, pero cumprimentando a autorización específica, que poden descargar AQUÍ, e que se entregará nos accesos ao recinto xunto coa fotocopia do DNI ou pasaporte de todas as persoas que están refrexadas na mesma.

 

O acceso ao evento en canto ao control sanitario estará suxeto á normativa vixente no momento da execución do mesmo.

Farsa é o novo disco de Sílvia Pérez Cruz. Nos seus traballos discográficos, Sílvia intercala discos de composicións propias con outros de creación desde a interpretación nos que realiza versións doutros artistas. Este é un disco que creou conversando con outras disciplinas artísticas como o teatro, o cine, a danza, a poesía, a pintura ou o cine de animación. Gravado durante 2019 e 2020, Farsa (género imposible) responde á inquedanza da artista en relación á dualidade do que se amosa e o que realmente somos, por como sobrevive a fraxilidade do interior, do íntimo nestes tempos nos que a superficie é tan arrasadora, nos que se ve se pode chegar a confundir co que se escoita.

FARSA CIRCUS BAND é o directo directo con banda deste proxecto. O line-up está formado grandes músicos da mesma xeración que Sílvia cos que se reatopa despois de moitos anos e camiños propios de investigación e amor á música. O concerto a plena cor, para espacios de gran formato, festivais, shows ao aire libre, etc. 

Mercar entradas Silvia Perez Cruz & Farsa Circus Band A Coruña .