Venta general JACOB COLLIER
outras-musicas

Venta general JACOB COLLIER

Sala Capitol Santiago de Compostela

ADIADO - NOVA DATA: 27 XULLO.

MENORES DE 16 ANOS ACOMPAÑADOS DE NAI, PAI OU TITOR LEGAL. NECESARIO DNI" Máis info en: https://www.salacapitol.com/menores-18/

IMPORTANTE: DEBIDO AOS ÚLTIMOS CAMBIOS NOS PROTOCOLOS REALIZADOS POLA XUNTA DE GALICIA PARA ESTE TIPO DE ESTABLECEMENTOS, SERÁ NECESARIA A PRESENTACION DE PASAPORTE DE VACINACION, PROBA PCR NEGATIVA OU CERTIFICADO DE HABER PASADO A ENFERMIDADE NOS ÚLTIMOS 6 MESES PARA ACCEDER A ESTE CONCERTO

desde* 22,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Venta general JACOB COLLIER Santiago de Compostela .

MENORES DE 16 ANOS ACOMPAÑADOS DE NAI, PAI OU TITOR LEGAL. NECESARIO DNI" MáIs info en: https://www.salacapitol.com/menores-18/

Mercar entradas Venta general JACOB COLLIER Santiago de Compostela .