Doña Emilia
outras-musicas

Doña Emilia

Teatro Colón A Coruña

desde* 13,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Doña Emilia A Coruña .

Charo López e Luis Santana xuntan o seu talento nun fermoso recital dedicado a Emilia Pardo Bazán arredor das cartas de amor a Benito Pérez Galdós.
Máis de 90 cartas escritas en 32 anos, das que extraemos algúns fragmentos onde falan da amizade, amor e admiración entre dous xenios do seu tempo, que compartían problemas creativos, avatares editoriais e algunha que outra escapada. Cartas nas que a personalidade de Pardo Bazán - apaixonada, clara, guerreira, materna - brilla tanto como o seu dominio da linguaxe, a súa graza e a súa orixinalidade.
Nos seus textos veremos como evolucionou a súa relación -con altibaixos e algúns graves contratempos ao cruzar terceiros no seu itinerario- desde unha admiración reverencial de Pardo Bazán ata o profesor ata un amor corpo a corpo e sen complexos.

PROGRAMA DOÑA EMILIA
Carta número 4 - Chanson de Barberine - Isaac Albéniz (1860-1909)
Letra número 6 - A saída - Fermín María Álvarez (1833-1898)
Letra número 7 - O muíño - Sebastián Iradier (1809-1865)
Letra número 9 - Non te quero per bonita - Marcial del Adalid (1826-1881)
Letra número 10 - Meus amores - Xosé Baldomir (1865-1947)
Carta número 15 - O fan negro - Pablo Sarasate (1844-1908)
Carta número 33 - La Gitanilla - Emiliana de Zubeldía (1888-1987)
Carta número 38 - Madrid - Pauline Viardot García (1821-1910)

Carta número 43 - Maja dolorosa número 2 - Enrique Granados (1867-1916)
Letra número 44 - My Nazarena - Antonio Reparaz (1831-1886)
Carta número 46 - Os teus ollos - José Castro Chané (1856-1917)
Letra número 47 - Maio longo - Xosé Baldomir (1865-1947)
Letra número 50 - Ai que linda moça - Ernesto Halffter (1905-1989)
Soneto (Emilia Pardo Bazán) - Ausencia - Eugenia Osterberger Madame Saunier (1852-1932)
Twin soulls (Emilia Pardo Bazán) Black shadow - Juan Montes (1840-1899)

• As persoas con síntomas compatibles con COVID-19, as diagnosticadas da enfermidade e que non finalizaron o período de illamento ou as persoas que estean en período de corentena no fogar non poderán acceder ao evento porque tiveron un contacto estreito con alguén con síntomas. ou diagnosticado con COVID-19.

• Evitaranse as aglomeracións tanto no exterior coma no interior do recinto, accedendo de xeito ordenado, mantendo a distancia mínima de seguridade dun metro e medio.

• En todo momento, tanto mentres agarda, como se accede e permanece dentro do recinto, seguiranse as instrucións do persoal e débese facer o seguinte:

Use unha máscara de xeito obrigatorio

· Preste atención e cumpra coa información dos carteis e dos responsables de seguridade.

· Preste atención e respecte os sinais relativos ás distancias de seguridade, direccións de tráfico, situación, tempo de espera, etc.

· Aplicación de solución hidroalcohólica nas mans ao entrar e saír do local e dos baños.

• Todos os que accedan ao recinto onde terá lugar o espectáculo deberán facelo cunha entrada

• Unha vez iniciado o espectáculo, non se permitirá o acceso á sala

RECOMÉNDASE:

Limita o máximo posible o uso de aseos.

Actúa con responsabilidade.

Mercar entradas Doña Emilia A Coruña .