Nacho Vegas. Gira 2022 MUNDOS INMÓVILES DERRUMBÁNDOSE
outras-musicas

Nacho Vegas. Gira 2022 MUNDOS INMÓVILES DERRUMBÁNDOSE

Teatro Colón A Coruña

desde* 14,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Nacho Vegas. Gira 2022 MUNDOS INMÓVILES DERRUMBÁNDOSE A Coruña .

Xira 2022 OS MUNDOS AÍNDA COLAPSEN
Con dúas décadas de experiencia acadadas en 2021, Nacho Vegas é unha das voces máis respectadas no ámbito da música popular tanto no Estado como en Latinoamérica.
Publicou máis dunha ducia de referencias, sendo as máis recentes o recompilatorio “Oro, salitre y carbon” (2020) e o disco triplo “Violética” (2018), ambos no catálogo do selo Oso Polita.
Actualmente está a piques de publicar un novo disco que sairá en xaneiro de 2022 e que sen dúbida é un dos lanzamentos máis esperados do ano tanto en España como en Latinoamérica.O primeiro adianto,“La Flor de la Manzana”.

o As persoas con síntomas compatibles co COVID-19, as diagnosticadas de enfermidade e que non finalizasen o período de illamento, ou as persoas que se atopen en período de corentena domiciliaria non poderán acceder ao evento por ter mantido contacto estreito con alguén con síntomas ou diagnosticados con COVID-19.
o Evitaranse aglomeracións tanto no exterior como no interior do recinto, accedendo de forma ordenada, mantendo a distancia mínima de seguridade de metro e medio.
o En todo momento, tanto na espera, como no acceso e na permanencia no interior do local, seguiranse as indicacións do persoal e deberá realizarse o seguinte:
• Uso obrigatorio de máscara
• Prestar atención e cumprir coa información dos carteis e dos responsables da seguridade.
• Prestar atención e respectar a sinalización en canto a distancias de seguridade, indicacións de circulación, localización, tempo de espera, etc.
• Aplicación de solución hidroalcohólica nas mans ao entrar e saír do local e baños.
• Todas as persoas que accedan ao recinto onde terá lugar o espectáculo deberán facelo con entrada
• Unha vez iniciado o concerto non se permitirá o acceso á sala.
RECOMENDASE:
Limitar o uso dos baños na medida do posible.
Actuar con responsabilidade.

Mercar entradas Nacho Vegas. Gira 2022 MUNDOS INMÓVILES DERRUMBÁNDOSE A Coruña .