Baixo a pel do museo. Visitas comentadas especiais
varios

Baixo a pel do museo. Visitas comentadas especiais

Cidade da Cultura. Museo Centro Gaiás Santiago de Compostela

9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de abril 11:30 h.
18, 19, 20, 21 e 22 de maio De martes a sábados ás 18 h. Domingos 11:30 h.
14, 15, 16, 17, 18 e 19 de xuño de 2022. De martes a sábados ás 18 h. Domingos 11:30 h.

desde* 12,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Baixo a pel do museo. Visitas comentadas especiais Santiago de Compostela .

Festexamos os 10 primeiros anos do Museo Centro Gaiás lanzando un programa de visitas comentadas singulares que vos levará a coñecer as entrañas e os recantos agochados deste sofisticado edificio —preparado para acoller exposicións de grande formato ou propostas culturais e eventos de natureza moi diversa— entrando ata en zonas normalmente restrinxidas ao público.

 

Conducidos polo noso equipo de guías e con medidas especiais de seguridade no acceso a algunhas áreas, as persoas participantes en Baixo a pel do Museo percorreredes a estrutura que sostén este edificio de 16.000 metros cadrados e 43 metros de altura.  Visitaredes a abraiante zona das baixocubertas, descubriredes solucións técnicas singulares, como o montacargas con capacidade para 146 persoas ou elevar un máximo de 11 toneladas (o peso de tres coches), e descenderedes ata a galería subterránea pola que acceden as obras de arte que chegan ao Museo e que conecta todos os edificios a través do subsolo.

 

Tamén descubriredes curiosidades rechamantes, como as ilusións ópticas dalgúns dos elementos arquitectónicos, os segredos que agochan no seu interior os piares, a espectacular fachada de cristal onde cada peza é diferente, ou a torsión do edificio que permite protexer as obras exhibidas do impacto directo da luz solar.

Este percorrido para afondar nesta complexa obra do arquitecto Peter Eisenman e comprender o seu funcionamento terá lugar só en tres semanas especiais desta primavera: na Semana Santa (do 9 ao 17 de abril, coa excepción do luns 11), coincidindo cos festexos do Día dos Museos (do 18 ao 22 de maio) e polo 10º aniversario do Museo Centro Gaiás (co 14 ao 19 de xuño). 

IMPORTANTE: Normas para o acceso á visita 

 • O percorrido de Baixo a pel do museo inclúe o acceso a zonas de acceso restrinxido que deben realizarse con medidas adicionais de seguridade. Os elementos de seguridade precisos serán aportados pola organización.
 • Deberán seguirse en todo momento as indicacións do persoal responsable da actividade.
 • O percorrido ten unha duración estimada de 90 minutos e conta con escaleiras, non sendo apto para persoas con dificultades de mobilidade, cadeiras de rodas ou carriños de bebé.
 • Prégase vestir calzado cómodo e non levar obxectos colgantes nin roupa frouxa.
 • O percorrido inclúe as baixocubertas do Museo. Nesta zona, o acceso está contraindicado para persoas con vertixe, medo ás alturas, claustrofobia… Nestes casos, ofrecerase un percorrido alternativo durante o desenvolvemento da visita.
 • Actividade a partir de 12 anos (salvo o acceso ás baixocubertas, que se restrinxe só a maiores de 16 anos). As persoas menores de idade deberán estar sempre acompañadas dunha persoa adulta responsable.
 • Nos espazos interiores, é obrigatorio o uso da máscara durante a actividade.

Entradas

— Visitas especiais en datas sinaladas:

 • Semana Santa [do 9 ao 17 de abril, coa excepción do luns 11] 
 • Festexos do Día dos Museos [18 - 22 de maio]
 • 10º aniversario do Museo Centro Gaiás [14 - 19 de xuño]

 Entradas: 12€ (+gastos de xestión). Á venda na billeteira do Museo Centro Gaiás, ou en www.ataquilla.com 

— Horario: 11.30 h ou 18.00 h [consultar horario dispoñible en cada unha das datas]

— Duración: 90 minutos 

Descontos

— Redución do 20% sobre o prezo total para:

 • Persoas xubiladas
 • Persoas desempregadas
 • Persoas en situación de discapacidade
 • Familias de especial consideración (artigo 9 Lei 3/2011, de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia)
 • Persoal laboral da Cidade da Cultura de Galicia e entidades residentes no Gaiás
 • Estudantado e persoal laboral das universidades galegas
 • Carné xove
 • Integrantes do Club Gaiás

Información práctica

 • Punto de encontro: recepción do Museo Centro Gaiás
 • Prazas limitadas a 10 persoas
 • Percorrido suxeito a modificacións por cuestións organizativas 

Medidas covid-19

 • Xel hidroalcólico á entrada e á saída
 • Obrigatorio o uso da máscara durante toda a actividade

Deberán seguirse en todo momento as indicacións do persoal responsable da actividade

Mercar entradas Baixo a pel do museo. Visitas comentadas especiais Santiago de Compostela .