Historia y tradición del campo gallego y su mecanización
varios

Historia y tradición del campo gallego y su mecanización

Museo do Campo e da Mecanización

Dispoñibles: visitas Maio e Xuño 2023

desde* 4,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Historia y tradición del campo gallego y su mecanización .

No Museo do Campo Galego e a Mecanización faise unha viaxe no tempo dende o paleolítico ao momento actual onde exhíbense técnicas agrícolas, gandeiras e da industria agroalimentaria, así como unha exhibición de maquinaria e instrumentos que nos amosan a evolución da mecanización do campo ao longo da historia.
As visitas poden ser libres ou guiadas pero para este último caso deberán poñerse en contacto co Museo e solicitalo. Deberían reunir un grupo suficientemente nutrido.
Ademáis, e sobre todo para os máis novos, cando o grupo sexa o suficientemente grande e o soliciten, poderían crearse obradoiros de actividades agrarias coma, por exemplo, de desgranado do millo, alfarería, etc.

Tarifa reducida para: Socios de AGAMAC, persoal de Abanca, pensionistas, persoas con discapacidade, menores de 8 anos, grupos de escolares (IES, CEIP) aínda que sexan maiores de 8 anos, visitantes do paquete turístico do Concello de Silleda, socios da Asociación Feiral Semana Verde.

Duración aproximada da visita: unha hora e media

Máis información en Museo do Campo Galego e a Mecanización

Mercar entradas Historia y tradición del campo gallego y su mecanización .