Carlos Nuñez en concerto
varios

Carlos Nuñez en concerto

Teatro Colón A Coruña

desde* 17,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Carlos Nuñez en concerto A Coruña .

Carlos Núñez rende homenaxe a Ludwig van Beethoven tras o 250 aniversario do seu nacemento interpretando obras compostas polo propio Beethoven, baseadas en melodías ancestrais irlandesas, escocesas e galesas. Son unhas 200 cancións, non compuxo tantas obras de ningún outro xénero. Son practicamente descoñecidos, a pesar de que lles dedicou moito esforzo, tempo e ilusión nos últimos 15 anos da súa vida. Escribiunas paralelamente á sétima sinfonía, coa que comparten moitos elementos, ata o punto de chamarse a “Sinfonía irlandesa”, ou a “apoteose da danza”, como dicía Wagner, que chegou a bailar unha das suas jigas, mentres que Liszt, o seu sogro e mentor, a tocaba ao piano.
Carlos Núñez recupera na súa interpretación os tempi, a ornamentación e o espírito da música tradicional, nun concerto situado entre o coñecido poder de Beethoven e o sorprendente mestizaje cultural que xa imaxinaba o mestre hai dous séculos.
Carlos vén de estreala en Francia en versión orquestral, xunto coa Orchestre National de Bretaña e a estrela da ópera Bryn Terfel, con excelentes críticas de Le Monde e dos principais xornais franceses.
Carlos tamén renderá homenaxe a The Chieftains e Paddy Moloney, o seu mentor e profesor recentemente falecido, dos que se despediu xunto a multitude de artistas en Dublín. Sorprendentemente, Beethoven utilizou para as súas composicións melodías tradicionais irlandesas, que tamén inspiraron aos Chieftains, como as do arpista Turlough O'Carolan, que xa no seu tempo fusionara a música tradicional irlandesa coas correntes do barroco europeo de moda.
 • Non poderán acceder ao evento aquelas persoas con síntomas compatibles co COVID-19, as diagnosticadas de enfermidade e que non finalizasen o período de illamento ou as persoas que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter mantido contacto estreito con alguén. con síntomas ou diagnóstico de COVID-19.
 • Evitaranse aglomeracións tanto no exterior como no interior do recinto, accedendo de forma ordenada, mantendo a distancia mínima de seguridade de metro e medio.
 • En todo momento, tanto na espera, como no acceso e na permanencia no interior do local, seguiranse as indicacións do persoal debendo facer o seguinte:
  • Usar máscara de xeito obrigatorio
  • Presta atención e cumpre coa información da sinalización e dos responsables da seguridade.
  • Prestar atención e respectar os sinais de distancias de seguridade, indicacións de tráfico, localización, tempo de espera, etc.
  • Aplicación de solución hidroalcohólica nas mans ao entrar e saír do local e baños.
 • Todos os que accedan ao recinto onde terá lugar o espectáculo deberán facelo con entrada
 • Unha vez iniciado o concerto non se permitirá o acceso á sala
RECOMENDASE:
Limitar o uso dos baños na medida do posible.
Actuar con responsabilidade.

Mercar entradas Carlos Nuñez en concerto A Coruña .