Fanzine Fest 2021
varios

Fanzine Fest 2021

Teatro Colón A Coruña

desde* 12,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Fanzine Fest 2021 A Coruña .

Música/ Audiovisual:

- FIELD by Martin Messier
- ARKHÉ by OKKRE
- CEREBRAL by ATHAL-BERATH

Non poderán acceder ao evento aquelas persoas con síntomas compatibles co COVID-19, as diagnosticadas de enfermidade e que non finalizasen o período de illamento ou as persoas que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter mantido contacto estreito con alguén. con síntomas ou diagnóstico de COVID-19.
Evitaranse aglomeracións tanto no exterior como no interior do recinto, accedendo de forma ordenada, mantendo a distancia mínima de seguridade de metro e medio.
En todo momento, tanto na espera, como no acceso e na permanencia no interior do local, seguiranse as indicacións do persoal debendo facer o seguinte:
Use máscara de xeito obrigatorio
· Prestar atención e cumprir coa información dos carteis e dos responsables da seguridade.
· Prestar atención e respectar a sinalización en canto a distancias de seguridade, indicacións de circulación, localización, tempo de espera, etc.
· Aplicación de solución hidroalcohólica nas mans ao entrar e saír do local e baños.
Todos os que accedan ao recinto onde terá lugar o concerto deberán facelo con entrada

RECOMENDASE:
Limitar o uso dos baños na medida do posible.
Actuar con responsabilidade.

Mercar entradas Fanzine Fest 2021 A Coruña .