LA GRANJA DE ZENON “EXACTO”
infantil

LA GRANJA DE ZENON “EXACTO”

Palacio de la Ópera A Coruña

11 DECEMBRO - 16,30 e 19,00 HS. Todos os asistentes deben adquirir entrada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

O uso de máscara é obrigatorio así como o cumprimento permanente das normas de seguridade e do persoal da sala.

Non poderá cambiar a butaca asignada na compra con outro espectador en ningún momento por motivos de seguridade COVID-19

No acceso e saída a súa zona asignada deberá efectuarse seguindo as instruccións do persoal da sala para evitar aglomeracións.

Se presenta síntomas compatible coa COVID-19 ou estivo en contacto con caso confirmado nos últimos 14 días, por favor, non acceda ao centro, aíslese no seu domicilio e contacte co seu centro de saúde máis próximo.

de* 18,00 €

* Preço mínimo sem comissão

Comprar bilhetes LA GRANJA DE ZENON “EXACTO” A Coruña .

LA GRANJA DE ZENON “EXACTO”

Comprar bilhetes LA GRANJA DE ZENON “EXACTO” A Coruña .