bROTHERS iN bAND "Alchemy dIRE sTRAITS Re-Live".
otras-musicas

bROTHERS iN bAND "Alchemy dIRE sTRAITS Re-Live".

Palacio de la Ópera A Coruña

Comprar nesta sessão Ver outras sessões
Autorización de menores de 16 anos

Nova data do evento o 13 de Novembro de 2021

INFORMACIÓN IMPORTANTE

As butacas contiguas están destinadas a persoas convivintes. A adquisición destas supón o recoñecemento expreso desta condición por parte dos/das asistentes. Se ten previsto acudir sen acompañante, reserve espacios individuais. Reestructurouse o aforo para deixar una butaca de separación entre grupos de compra

O uso de máscara é obrigatorio así como o cumprimento permanente das normas de seguridade e do persoal da sala.

Non poderá cambiar a butaca asignada na compra con outro espectador en ningún momento por motivos de seguridade COVID-19

No acceso e saída a súa zona asignada deberá efectuarse seguindo as instruccións do persoal da sala para evitar aglomeracións.

Se presenta síntomas compatible coa COVID-19 ou estivo en contacto con caso confirmado nos últimos 14 días, por favor, non acceda ao centro, aíslese no seu domicilio e contacte co seu centro de saúde máis próximo.

O evento require a identificación de cada un dos asistentes, os nomes e apelidos debense consignar tal como aparecen no DNI ou documento identificativo alternativo.

de* 22,00 €

* Preço mínimo sem comissão

Sessões

Sábado, 13 Novembro 20.30
Disponível
Numeradas

Organiza

Producciones Coruñesas, SL

Comprar bilhetes bROTHERS iN bAND "Alchemy dIRE sTRAITS Re-Live". A Coruña .

bROTHERS iN bAND "Alchemy dIRE sTRAITS Re-Live". bROTHERS iN bAND "Alchemy dIRE sTRAITS Re-Live". 22 2021-11-13T20:30 2021-11-13T20:30 Palacio de la Ópera Glorieta de América, s/n A Coruña 15004 981 140 404