Venta general JACOB COLLIER
otras-musicas

Venta general JACOB COLLIER

Sala Capitol Santiago de Compostela

Menores de 18 anos teñen que entregar unha autorización firmada presencialmente por pai/nai ou tutor legal na propia sala

IMPORTANTE: DEBIDO AOS ÚLTIMOS CAMBIOS NOS PROTOCOLOS REALIZADOS POLA XUNTA DE GALICIA PARA ESTE TIPO DE ESTABLECEMENTOS, SERÁ NECESARIA A PRESENTACION DE PASAPORTE DE VACINACION, PROBA PCR NEGATIVA OU CERTIFICADO DE HABER PASADO A ENFERMIDADE NOS ÚLTIMOS 6 MESES PARA ACCEDER A ESTE CONCERTO

de* 22,00 €

* Preço mínimo sem comissão