ISMAEL SERRANO “SEREMOS”
otras-musicas

ISMAEL SERRANO “SEREMOS”

Teatro Afundación Vigo Vigo

AUTORIZACIÓN DE ACCESO PARA MENORES DE 16 ANOS

18 FEBREIRO - 20.30 HS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

O uso de máscara é obrigatorio así como o cumprimento permanente das normas de seguridade e do persoal da sala.

Non poderá cambiar a butaca asignada na compra con outro espectador en ningún momento por motivos de seguridade COVID-19

No acceso e saída a súa zona asignada deberá efectuarse seguindo as instruccións do persoal da sala para evitar aglomeracións.

Se presenta síntomas compatible coa COVID-19 ou estivo en contacto con caso confirmado nos últimos 14 días, por favor, non acceda ao centro, aíslese no seu domicilio e contacte co seu centro de saúde máis próximo.

de* 20,00 €

* Preço mínimo sem comissão

Comprar bilhetes ISMAEL SERRANO “SEREMOS” Vigo .

ISMAEL SERRANO “SEREMOS”

Comprar bilhetes ISMAEL SERRANO “SEREMOS” Vigo .